Leverantör

Tarkett AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tarkett marknadsför plastgolv, trägolv, laminatgolv, linoleum, textilgolv samt våtrumsgolv och väggmattor för våtrum i bostäder och offentlig miljö.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar

Tarkett ReStart® insamling- och återvinningssystem

Gamla golv blir till nya

Nu lanserar Tarkett sin Circular Collection bestående av helt återvinningsbara och ftalatfria golv av vinyl, textil och linoleum från sitt eget insamlings- och återvinningssystem Tarkett ReStart® där det insamlade materialet från de utrivna golven återvinns till råvaror i nya golv.