Företag

TagMaster AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Läsare som med identifiering av radiofrekvens RFID (Radio Frequency IDentification) automatiskt identifierar objekt med hjälp av ID-taggar.