Leverantör

System AB KB

Produkter

Företagsbeskrivning

KB System utvecklar och marknadsför system för distribution av stark- och svagström till laboratorier, sjukhus, skolor, kontor och industri i Europa.

Företagets samtliga miljöbedömningar