Företag

SYDSPOL AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Likvidation beslutad 2016-10-20. Företaget erbjuder fungerande ledningsnät genom högtrycksspolning, slamsugning och ombesörjande av rörrenovering. De utför även transporter av avfall och farligt avfall i specialfordon samt kontroll av cisterner.