Leverantör

SWL Stålkonstruktioner AB

Produkter

Företagsbeskrivning

SWL Stålkonstruktioner tillverkar svetsade stålkonstruktioner med huvudprodukten svetsade stålfackverk men kan även tillverka övriga konstruktioner som t ex ramar, gång- och cykelbroar samt rörbryggor.

Företagets samtliga miljöbedömningar