Leverantör

SWEFRA Taksystem AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2018-11-22 med Termolan AB Företaget tillhandahåller isoleringsprodukter och system. Kunderna är i första hand takentreprenörer, men även byggföretag. I sortimentet ingår stenull, glasull, cellplast och Perlit, för plana och låglutande tak i plåt, betong, lättbetong, och trä.