Företag

SweDrop AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Moderbolag till företaget är Beyond Clean Water AB som utvecklar innovativa produkter som gör skillnad för världens vatten, främst dagvattenrening.
Beyond Clean Water AB är även moderbolag till SweCin som har ett miljöövervakningssystem som kan användas i dagvattenbrunnar, vattendrag eller på andra ställen där man vill få information om föroreningar.
Ägarna består av en liten församling privata investerare och bolag.

Dokument

Video

Nyhetsartiklar

Rening av dagvatten

Lokal rening av dagvatten

SweDrop har lanserat ett flytande dagvattenfilter som lokalt renar dagvattnet från föroreningar såsom PAH, tungmetaller, oljor och EUs prioriterade ämnen innan vattnet går vidare i dagvattensystemet.