Företag

SweDrop AB

Produkter

Företagsbeskrivning

SweDrop tillverkar dagvattenfilter som renar aromatiska kolväten (oljor), tungmetaller och kemikalier.

Video

Nyhetsartiklar

Rening av dagvatten

Lokal rening av dagvatten

SweDrop har lanserat ett flytande dagvattenfilter som lokalt renar dagvattnet från föroreningar såsom PAH, tungmetaller, oljor och EUs prioriterade ämnen innan vattnet går vidare i dagvattensystemet.