Leverantör

Swebolt Järfälla AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Skruvartiklar, legodetaljer, gängtappar/-snitt, förnödenheter med mera för industri och återförsäljare i Skandinavien. Ett komplett sortiment av industri-, bygg- och verkstadsprodukter.

Företagets samtliga miljöbedömningar