Företag

Byggföretagen i Sverige Service AB

Företagsbeskrivning

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund med drygt 2.800 Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden.

Nyhetsartiklar

Riktlinjer för byggavfall

Riktlinjer för byggavfall

År 2007 togs riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning fram av Kretsloppsrådet. De är formulerade som en branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn. Dessa riktlinjer har nu övertagits av Sveriges Byggindustrier.