Företag

Svenska Reimpregnerings AB lavTOX

Produkter

Företagsbeskrivning

Firman bildades 1955 för Cobra-reimpregnering av elstolpar. Detta arbete byggde upp en gedigen kunskapsbank om träimpregnering, vilket senare ledde till utvecklingen av BOR-produkter som träskyddsmedel. Då dessa BOR-produkter även kunde användas i byggnader upprättades ”lavTOX” som dansk förhandlare för försäljning till den professionella marknaden. I Sverige utvecklades Svenska Reimpregnerings AB COBRA till Svenska Reimpregnerings AB lavTOX®.

Boracol ett registrerat och godkänt träskyddsmedel, en biocid som både bekämpar all påväxt på ytan samtidigt som den också tränger in på djupet och tar död på alla befintliga sporer. Boracolen stannar kvar i träet och verkar i förebyggande syfte.

Produkt Mögel Blånad Alger Röta/svamp Äkta Hussvamp Träskadeinsekter
Boracol 20    -     -    -           X             X              X
Impel Bor-stav    -     -    -           X             X              X

Ny produkt på gång, inväntar godkännande från Kemikalieinspektionen. Förväntat klart maj 2019
Produkt Mögel  Blånad  Alger  Röta/svamp  Äkta Hussvamp  Träskadeinsekter
Boracol 10_3Bd      X     X     X         -           X             -

Företagets samtliga miljöbedömningar