Leverantör

Svenska Helag AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget marknadsför och producerar kontaktdon och kapslingar till elektronikindustrin, samt elinstallation och apparattillverkare.

Företagets samtliga miljöbedömningar