Företag

Svenska Blount AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget är distributör i Sverige av produkter från Oregon Cutting Systems Group och Windsor Forestry Tools, och marknadsför även produkter för skogsbruket från andra tillverkare.

Företagets samtliga miljöbedömningar