Leverantör

Sunparadise Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Sunparadise Sverige arbetar med både renovering och nyproduktion. Certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001. Windoor prefabricerar produkterna så långt som möjligt i egna fabriker. Projekterar och tillverkar även uterum samt tillhandahåller finansieringsalternativ.

Företaget lämnar förslag till tekniskt och ekonomiskt fördelaktiga lösningar för varje enskilt projekt. Företaget utför även entreprenader, med räcken eller inglasning.

Företaget är medlem i Balkongföreningen, varför produkterna är tillverkade för att uppfylla de kriterier som anges i föreningens skrift Kvalitetshandboken.

Företagets samtliga miljöbedömningar