Företag

SULO Nordic AB

Produkter

Företagsbeskrivning

SULO säljer produkter och lösningar för renhållning, sophantering och källsortering till främst renhållningsbolag och -entreprenörer, såväl privata som kommunala, samt möbler för den offentliga miljön.

Företagets samtliga miljöbedömningar