Leverantör

Strålskydd Radiation Shielding Europe AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget säljer strålskydd för montering i väggar, dörrar och fönster. Produkterna är avsedda för skydd av människor och djur där farliga joniserade strålar förekommer. Används t.ex. inom sjukvård, industri och forskning.

Företagets samtliga miljöbedömningar