Leverantör

Stofix AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Stofix ventilerade tegelfasadsystem är en beständig och energibesparande lösning. Mer information om systemet finns i Teknisk information om tegelskivan

Fördelar med Stofix fasadsystem jämfört med ett traditionellt platsmurad tegelvägg:

- Fyra gånger snabbare montering förkortar byggtiden

- Fungerande luftspalt utan murbruk i, håller väggen torr

- Helarmerad konstruktion med fiberbetong ger starka fogar

- Inga balkar behövs vid öppningar eller sockelupplag

- Betydligt lägre vikt än traditionellt murad vägg, 40 kg/m²

- Mer utrymme för isolering ger lägre energikostnader

- Tunnare vägg ger mer boyta vid nyproduktion

- Halvering av koldioxidutsläppen jämfört med traditionellt murande

- Stort sortiment av tegel från många olika tegelbruk


Stofix ventilerade tegelfasadsystem är miljöbedömd av SundaHus i klass A och finns registrerad i BASTA.

Brandgodkänd SP Fire 105 (även med PIR-isolering)

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video