Företag

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

Produkter

Företagsbeskrivning

Myndighet och forskningsinstitut med ett övergripande ansvar för de geotekniska frågorna i landet. Verksamheten bygger på ett nära samspel mellan forskning, rådgivning och information.