Leverantör

STARKA AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Starka tillverkar och levererar betongprodukter för bygg- och anläggningsändamål.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar

Dränerande marksten

Dränerande marksten

Uni-Ecoloc är en dränerade betongsten från Starka med perkolationsöppningar som hjälper till att dränera ner ytvatten till underliggande lager. Något som kommer att behövas när vi nu ser en ökad nederbördsmängd i Sverige.