Leverantör

Star Alarm AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget arbetar med försäljning, installation och underhåll av tekniska larm och säkerhetssystem, exempelvis inbrottslarm, passagesystem, kamerasystem, brandindikerings- och överfallslarm.