Leverantör

Sono Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar möbler, klädhängare och tidskriftsfack för t.ex. högskolor, bibliotek och väntrum. Ingår i SONO-gruppen som ägs av ACAP Invest AB, Malmö.

Företagets samtliga miljöbedömningar