Leverantör

Soltech Energy Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Soltech-koncernens dotterbolag

Soltech Sales & Support - ansvarar för utveckling och försäljning av de egenutvecklade produkterna ShingEl, RooF och Facade mot systerbolag, återförsäljare och grossister samt arbetar även med utanpåliggande kiselsolceller.

NP-gruppen - plåtslageri som erbjuder tjänster inom tak- och fasadentreprenad, tätskikt, takmålning, solenergi, takskottning och service.
 
Swede Energy - utvecklar innovativa och förnybara energianläggningar åt industri och kommersiella fastigheter.

Advanced Soltech Sweden AB - (ASAB) - samägt mellan Soltech Energy Sweden AB och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. Verksamheten består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av Soltech-koncernens samägda kinesiska bolag, Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE).

Merasol AB - projekterar, levererar och lagerhåller kompletta solenergilösningar till fastighetsägare, kommuner, bostadsrättsföreningar och logistik och industri.

Soldags i Sverige AB - projekterar och installerar solenergianläggningar.

Takorama AB - takentreprenör som erbjuder takläggning av papp, sedum samt solenergilösningar  vid renovering och nyproduktion. Även isolering, taksäkerhet, brandluckor, takluckor, takbrunnar samt trä- och plåtarbeten.

Fasadsystem i Stenkullen AB - konstruerar och tillverkar dörrar, fönster, fasader, uterum och tak av aluminium, stål och glas samt solcellslösningar för fasad och tak.

Miljö & Energi Ansvar Sverige AB - MEASOL - monteringsfirma för solceller som levererar miljövänliga och funktionella solenergiprodukter.

Takrekond AB - utför takentreprenader vid nyproduktion och renovering som t ex läggning av papptak, shingeltak, duktak, tegeltak och sedum. Levererar även solenergianläggningar samt utför trä- och plåtarbeten och snöskottning av tak.
 
Din Takläggare i Värmland AB - takläggare som i huvudsak är verksamma i Värmland och Dalsland men gör installationer och tar uppdrag i hela Sverige.

Annelunds Tak AB - takläggare med kompetensbevis för tätskiktsmontörer.

Ljungs Sedum - installatörer, utbildade takläggare, som monterar sedummattor odlade i Småland av Veg Tech på tak och mark.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video

Nyhetsartiklar

Integrerade solceller

Integrerade solcellspaneler

Den 1 juli sänktes skatten för egenproducerad förnybar el, inklusive solel, med 98 % för anläggningar över 255 kW. En av många lösningar för solel är SolTechs ShingEl där solcellerna är integrerade i takbeläggningen.