Företag

SolTech Energy Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Soltech Energy levererar ett integrerat solenergisystem.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar

Integrerade solceller

Integrerade solcellspaneler

Den 1 juli sänktes skatten för egenproducerad förnybar el, inklusive solel, med 98 % för anläggningar över 255 kW. En av många lösningar för solel är SolTechs ShingEl där solcellerna är integrerade i takbeläggningen.