Företag

Söderhamn Innovation KB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företagets tyngdpunkt ligger i dag på nödöppnare för utrymningsdörrar men har även Grepper fathanteringsutrustning för hantering av oljefat.

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)