Leverantör

Smidesbyggarna i Högdalen AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Huvudverksamheten är tillverkning och montering av alla former av stålkonstruktioner samt industri- och fastighetsservice. Specialiserade på räcken, trappor, skärmtak samt stålstommar, avväxlingar och övrigt byggnadssmide.