Leverantör

Smekab Citylife - Saferoad Smekab AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Smekab Citylife utvecklar, producerar och säljer produkter och lösningar för att skapa attraktiva urbana miljöer. Räckes- och avspärrningslösningar har sedan 1970-talet varit en stor del av företagets erbjudande vilket fortfarande består och utvecklas.

Utbudet har kompletterats under åren och idag erbjuds ett brett sortiment av möbler för offentlig utemiljö, väderskydd för hållplatser, cykelparkeringar och produkter för cyklism. Smekab Citylife har sitt huvudkontor i skånska Önnestad, och är representerade med bemannade kontor i Stockholm, Göteborg och Jönköping.

Smekab Citylife får människor att trivas.

Smekab Citylife arbetar också med varmförzinkade stålprodukter för bygg- och anläggning samt legoproduktion och legovarmförzinkning.

I september 2017 lanserades vårt nya varumärke - Smekab Citylife. Smekab Citylife representerar Saferoad Smekab AB och är sprunget ur Smekab AB. Saferoad Smekab AB är en del av industrikoncernen Saferoad. Smekab Citylifes erbjudande består av produkter och lösningar för att skapa urbana miljöer där människor vill vistas.
Pressmeddelande: https://www.smekabcitylife.se/nu-lanserar-vi-smekab-citylife/

Nyhetsartiklar

Utomhusgym för stadsmiljöer

Utegym för stadsmiljöer

Smekab Citylife har utökat sin produktportfölj med City Art Gym, ett utegym med träningsredskap utformade som konstnärliga skulpturer. Utegymmet är speciellt anpassat för offentliga miljöer där ett vanligt utegym inte passar eller ryms, t ex i stadsmiljöer, torg, innergårdar eller skolgårdar.

Automatisk cykelpump utan el

Automatisk cykelpump utan el

Smekab Citylife har lanserat en ny automatisk cykelpump vid namn CANAIR. Cykelpumpen drivs av kvävgas och behöver därför ingen elanslutning vilket gör den mycket flexibel och lättplacerad vid exempelvis cykelparkeringar, resecentrum eller längs cykelvägar.