Leverantör

Smedlund Miljösystem Gbg AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Konkurs inledd 2016-11-17 Företaget utvecklar system och produkter för källsortering och avfallshantering, i första hand helhetslösningar för hantering av matavfall. Kunder är fastighetsägare, kommuner och företag med sorteringsbehov.