Företag

Smedlund Miljösystem Gbg AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar system och produkter för källsortering och avfallshantering, i första hand helhetslösningar för hantering av matavfall. Kunder är fastighetsägare, kommuner och företag med sorteringsbehov.