Företag

Slutplattan VOGRI 105481 AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Försäljning av tillbehör som ingår i Pordränsystemet, såsom dräneringsrör, markavloppsrör, geotextil, tätskikt, plastlist m m. Besiktning och rådgivning av fuktskadade villor och fastigheter.