Leverantör

Slutplattan PEKLA 101598 AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2019-02-22 med Bolagsstiftarna Pekla AB Företaget är ett ingenjörsföretag verksamt inom områdena mätning av el och elkvalitet, system och produkter för energiövervakning samt kontroll och övervakning av elmotordrifter