Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Slutplattan PEKLA 101598 AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2019-02-22 med Bolagsstiftarna Pekla AB Företaget är ett ingenjörsföretag verksamt inom områdena mätning av el och elkvalitet, system och produkter för energiövervakning samt kontroll och övervakning av elmotordrifter