Företag

Slutplattan EZPIR 98714 AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2017-04-04 med Bolagsstiftarna EZPIR AB Företaget utvecklar, producerar och marknadsför kundanpassade industrilösningar med fokus på pappers-, kemi- och byggnadsindustrin som t ex spackel, lim och fogmassa.

Företagets samtliga miljöbedömningar