Leverantör

Skyddsprodukter i Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företagets har fabrik med högklassig maskinpark och testutrustning samt specialutbildade personal. Företaget har ett komplett program för utrustning till skyddsrum. De lagerför civila filterprodukter för omgående leverans.

Företagets samtliga miljöbedömningar