Företag

SkorstensFolket Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB har funnits i snart 50 år och har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige. Företaget är landets ledande entreprenörsorganisation inom skorstens- och kanalrenovering. Renovering av skorstenar, ventilationskanaler och imkanaler är våra specialiteter. Vi säljer också skorstenar och utför arbeten vid nybyggnation.

SkorstensFolket har den nordiska agenturen för VentilFlex® och FuranFlex®, som är kompositrör för relining av ventilations- och imkanaler. VentilFlex® och FuranFlex® installeras i 34 länder över hela världen. Genomslaget har blivit stort även i Sverige. Totalt har mer än 300 000 meter VentilFlex® och FuranFlex® installerats i svenska fastigheter.

FuranFlex® och VentilFlex® installeras snabbt och smidigt utan håltagningar eller andra ingrepp i fastigheten. FuranFlex® och VentilFlex® är väldokumenterade och brandbeständiga. FuranFlex® används främst vid renovering av skorstenar, men är också typgodkänt för ventilationskanaler och imkanaler. VentilFlex® är vår lösning för tillförlitlig och kostnadseffektiv renovering av ventilations- och imkanaler.

För att säkerställa en jämn och hög kvalitetsnivå har vi skapat branschstandarden Behörig SkorstensEntreprenör®. Vid både nybyggnation och renovering av skorstenar lämnas 10 års garanti på arbete och material. Vid renovering av ventilationskanaler och imkanaler är garantitiden utökad till 25 år.

Tel Göteborg: 031-91 28 00
Tel Stockholm: 08-651 79 00

Video

Nyhetsartiklar

Kompositrör för relining och renovering av ventilations- im- och rökkanaler

Kompositrör för relining och renovering av ventilations- im- och rökkanaler

Många fastighetsägare investerar i FTX-system och frånluftsvärmepumpar för att minska energiförbrukningen. I de flesta fall är detta bra investeringar – men ofta glöms de stora energiförluster, som orsakas av otäta ventilations- och imkanaler. Många kanaler är otäta. En renovering av otäta kanaler är en lönsam ekonomisk affär för fastigheten som också ger friskare luft och mer nöjda boende. Genom att renovera kanalerna ökar även brandsäkerheten.