Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Skanska Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Skanska Grundläggning finns i hela Sverige och utför grundläggningsarbeten inom bland annat: pålning, spontning, grundförstärkning, jordförstärkning, masstabilisering, blockstabilisering, KC-pelare, borrning, injektering, betongsprutning.