Leverantör

Skandinavisk BioTech AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tillverkning av smörjmedel baserade på vegetabilisk olja. Målgrupperna är skogs- och lantbruk samt entreprenadverksamheter inom bygg- och anläggningssektorn.

Företagets samtliga miljöbedömningar