Företag

Skandex i Bromma AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Ett förvaringsagenturföretag och arbetar dels med egen legotillverkning inom Sverige och dels med utomstående tillverkare från olika länder.