Leverantör

Sista versen 39234 AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2018-11-19 med Slutklämmen 2618a2 AB Tillverkar orglar. Utför alla förekommande arbeten på orglar med elektriska och pneumatiska regerverk. Service, underhåll och renovering utgör viktiga delar för företagets fem anställda.