Företag

Sista versen 34800 AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Sweden Energy Building Systems är svensk generalagent för LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme med tillverkning förlagd i Berlin. LUNOS satsar på innovation och energieffektiva lösningar och utveckling inom ventilation för bostäder. Tillverkning sedan 1958.

Information på webben