Entreprenör, Konsult

SINNAB, Samordnaren För Industrin AB