Leverantör

SIBELCO NORDIC AB

Företagsbeskrivning

Tillverkar och marknadsför industrisand, industrimineral, vattenglas och produkter för rening av vatten, luft och gas, samt en mängd andra råvaror.

Företagets samtliga miljöbedömningar