Leverantör

SF Marina System AB

Produkter

Företagsbeskrivning

SF Marina tillverkar flytande vågbrytare och bryggor i betong. Dessutom levereras kompletterande utrustning som bommar, tillbehör för el och vatten samt bryggor för t ex badplatser, service och många andra ändamål.