Företag

Setra Trävaror AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en av de ledande aktörerna i Europa.

Setra Byggprodukter AB i Långshyttan (Långshytte Limträ AB) är ett bolag i Setra Group.

Limträ har producerats i Långshyttan sedan mitten av 1960-talet och har därmed över 40 års erfarenhet av limmade produkter. Företaget har dock anor ända från 1897 då man startade ett sågverk på samma plats. Efter att 1997 investerat i en ny produktionslinje kan man producera ca 33 000 m³/år.
Setra Byggprodukter AB (Långshytte Limträ) är i dag en av Europas modernaste limträfabriker med mycket hög automatisering. Huvudmarknader är Sverige, Tyskland och Japan.

Företagets samtliga miljöbedömningar