Leverantör

Setra Group AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Sågverk och hyvleri som ingår i Setra-koncernen. Förutom trävaruförsäljning består försäljningen av råvaror, massaved samt biprodukter som bark, flis, spån och briketter, konstruktionsvirke, inomhuspaneler, utomhuspaneler, listverk m.m..