Företag

Seibu Giken DST AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Seibu Giken tillverkar och säljer luftavfuktare av sorptionstyp. Avfuktarna är avsedda för ett flertal områden t ex inom processindustrin (livsmedels- , läkemedel, konfektyr), bilindustrin, multiarenor, muséer, arkiv, avfuktning av brokonstruktioner samt vattenverk, bergrum och vattenskadesanering.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video