Leverantör

Secure Gates Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Secure Gates Sweden AB har kunskap för inspiration och konsultation inom passagekontroll/säkerhet med utvalda produkter såsom t ex pollare, trafikbommar, vägspärrar och vändkors.

Nyhetsartiklar

Ytmonterade glidande pollare

Ytmonterade glidande pollare

Matador är ett pollarsystem som består av en kombination av fasta och glidande säkerhetspollare som endast kräver ett monteringsdjup på mellan 100 och 150 mm. Systemet kan användas som alternativ till höj- och sänkbara säkerhetspollare som ofta kräver stora ingrepp och djupa betongfundament och som dessutom inte alltid kan användas då många vägar och gator inte är anpassade för detta.