Företag

Schneider Electric Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Schneider Electric är ett tillverkande företag inom två nära relaterade områden.

Elkraftsdistribution:
Genom hela kedjan från kraftstation till hushåll och företag, från hög- till lågspänning, utformar, tillverkar och installerar företaget produkter och system för kontroll, styrning, övervakning och skydd av elektriska installationer.

Industriell automatisering:
Produkter och tjänster för säker automatisering av installationer inom såväl den industriella som den kommersiella sektorn.

Schneider Electric AB är certifierat enligt ISO 9001:2000-standarden. Produktionsenheterna inom moderföretaget Schneider Electric SA är med få undantag certifierade enligt ISO 9001/2 och miljönormen ISO 14001.

CAD/BIM

Bim-objekt från

Nyhetsartiklar

Laddinfrastruktur för framtiden

Laddinfrastruktur för framtiden

Den 15 maj träder en ny lag i kraft som innebär att det måste byggas in laddmöjligheter för elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Schneider Electric har tagit fram en kanalskena för laddning som enkelt kan kompletteras med nya EVlink laddpunkter när behovet växer.