Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Schneider Electric Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Schneider Electric är ett tillverkande företag inom två nära relaterade områden.

Elkraftsdistribution:
Genom hela kedjan från kraftstation till hushåll och företag, från hög- till lågspänning, utformar, tillverkar och installerar företaget produkter och system för kontroll, styrning, övervakning och skydd av elektriska installationer.

Industriell automatisering:
Produkter och tjänster för säker automatisering av installationer inom såväl den industriella som den kommersiella sektorn.

Schneider Electric AB är certifierat enligt ISO 9001:2000-standarden. Produktionsenheterna inom moderföretaget Schneider Electric SA är med få undantag certifierade enligt ISO 9001/2 och miljönormen ISO 14001.

CAD/BIM

Bim-objekt från

Nyhetsartiklar

Laddinfrastruktur för framtiden

Laddinfrastruktur för framtiden

Den 15 maj träder en ny lag i kraft som innebär att det måste byggas in laddmöjligheter för elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Schneider Electric har tagit fram en kanalskena för laddning som enkelt kan kompletteras med nya EVlink laddpunkter när behovet växer.