Leverantör

Sandvik Stål Försäljnings AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Sandvik är en verkstadskoncern med produkter inom områdena; verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria stål, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt process- och sorteringssystem.