Leverantör

Samhall AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företagets uppdrag är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionshinder som har nedsatt arbetsförmåga.

Företagets samtliga miljöbedömningar