Leverantör

Samhall AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företagets uppdrag är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionshinder som har nedsatt arbetsförmåga.