Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc

Produkter

Företagsbeskrivning

Vårt sortiment av produkter och system erbjuder estetiska och konstruktionsmässiga variationsmöjligheter som bidrar till att funktionskrav som t ex ljud-, brand- och hållfasthetskrav uppfylls.

Gyproc lättbyggnadssystem är flexibla och medverkar till att totalkostnaden för både nybyggnation och renovering minimeras.

Alla våra produkter och system är noggrant testade och prövade.

Vi erbjuder byggbranschens olika aktörer Gyproc Handbok, ett brett sortiment tekniska broschyrer, väl utvecklade webbtjänster och personlig rådgivning via Gyproc Teknisk Support och säljpersonal.

Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen med mer än 179 000 anställda. I Sverige bidrar ca 850 anställda till en omsättning på drygt 3 miljarder SEK.

Företagets samtliga miljöbedömningar

CAD/BIM

Bim-objekt från

Video

Nyhetsartiklar

Smidig vägg i bullerutsatt miljö

Smidig vägg i bullerutsatt miljö

Silent Wall från Saint-Gobain gör det möjligt att bygga i bullerutsatta områden. Väggen är 395 mm tjock, vilket enligt företaget motsvarar 125 mm platsbesparing jämfört med en sandwichvägg i betong med motsvarande u-värde. Produkten klarar en ekvivalent ljudnivå på 65 dB vid fasaden och uppfyller ljudklass B (26 dB) inomhus, och konstruktionens låga u-värde uppfyller med god marginal dagens byggregler.

Extremt stark gipsskiva

Extremt stark gipsskiva

Uppsättning av tunga saker direkt i en gipsvägg kan vara problematiskt och ofta behövs en extra OSB- eller plywoodskiva alternativt en kortling eller regel att fästa i. Med gipsskivan Gyproc Habito behövs inte det eftersom den har en extra hög infästningsstyrka som gör att det går att skruva tunga saker direkt i skivan utan expander.