Leverantör

Saferoad Birsta AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2018-06-28 med Saferoad Sverige AB. Saferoad Birsta AB tillverkar och säljer väg- och broräcken samt rörupphängningar enligt SSG-standard. Företaget tillhandahåller även kringtjänster för dessa produkter som montering och projektledning.

Företagets samtliga miljöbedömningar