Annat, Entreprenör

S-Invest Ellagårdsvägsfastigheter AB