Företag

Robotics Care AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar hygienroboten Poseidon, en intelligent duschlösning, som hjälper äldre och funktionsnedsatta personer att själva ta hand om sin personliga hygien.