Leverantör

Roadscanners Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Roadscanners är specialiserat på att utveckla verktyg och tjänster för strukturell och funktionell tillståndskontroll och analys av vägar, järnvägar, broar och flygplatser. Företaget erbjuder konsulttjänster, hårdvarusystem och programvaror.